Hủ Nắp Vàng

  • Kích thước: 11.5 x 12.5cm
  • Trọng lượng: 900gr
  • Chất liệu: Gốm sứ
Danh mục: