Hủ Tứ Phúc

  • Kích thước: 19.5 x 18cm
  • Chất liệu: Gốm sứ
Danh mục: