Hủ đựng tro cốt hoa sen

  • Kích thước: 18 x 25 (cm)
  • Trọng lượng: 1,5kg
  • Chất liệu: Gốm
Danh mục: