Hủ sen trắng mini

  • Kích thước: 13.5 x 12.5cm
  • Trọng lượng: 800gr
  • Chất liệu: Gốm sứ
Danh mục: