Sau 49 ngày người mất đi về đâu? Bí ẩn phía sau

Sau 49 ngày người mất đi về đâu? Đây là một câu hỏi đặt ra trong tâm trí của nhiều người khi đối diện với sự ra đi của người thân yêu. Trong tâm tưởng và tín ngưỡng của nhiều tôn giáo và truyền thống tâm linh, quãng thời gian này được coi là một giai đoạn quan trọng trong việc giúp người đã mất thoát khỏi khổ đau và tìm đến một cảnh giới an lành. Trong bài viết này của Tang lễ 24h, mời bạn đọc hãy cùng chúng tôi tìm hiểu câu trả lời cho thắc mắc sau 49 ngày người mất đi về đâu.

Sau 49 ngày người mất đi về đâu

Theo quan niệm của đạo phật, sau 49 ngày người mất đi về đâu sẽ phụ thuộc vào cuộc sống, tính cách của người mất và chia là 3 trường hợp sau:

Người đã mất sống một cuộc sống cực thiện

Nếu người đó sống một cuộc sống cực thiện, luôn làm việc thiện và tâm nghĩ điều thiện, niềm tin sâu sắc vào Tam Bảo, thì khi họ qua đời, có thể được sanh lên cõi Phật mà không cần trải qua giai đoạn trung ấm thân.

Sau 49 ngày người mất đi về đâu còn phụ thuộc vào cách sống, tính cách của người đã mất
Sau 49 ngày người mất đi về đâu còn phụ thuộc vào cách sống, tính cách của người đã mất

Người đã mất sống một cuộc sống cực ác

Sau 49 ngày người mất đi về đâu nếu người đó sống một cuộc sống cực ác, luôn nói điều ác, làm điều ác, và không có niềm tin vào Chánh Pháp, thì khi họ qua đời, có thể phải chịu đọa vào địa ngục ngay lập tức, mà không trải qua bất kỳ giai đoạn trung ấm thân nào.

Người đã mất sống một cuộc sống vừa thiện vừa ác

Sau 49 ngày người mất đi về đâu nối với những người vừa ác vừa thiện, họ không phân minh, sau khi qua đời, họ phải trải qua giai đoạn trung ấm thân.

Lưu ý rằng đây chỉ là những niềm tin và quan điểm từ một số tôn giáo và tâm linh, và chúng thường có sự khác biệt trong các quan điểm và tín ngưỡng khác nhau.

Quan niệm sau 49 ngày người mất sẽ tái sinh

Sau khi qua đời, người chết có thể tái sanh và lựa chọn một cảnh giới mới để sinh vào. Thời gian tái sanh có thể xảy ra ngay sau một vài ngày, hoặc sau một vài tuần, chẳng hạn như sau 7 tuần (49 ngày). Thời gian 49 ngày thường được coi là giai đoạn trung ấm thân cho người đã mất. Một tuần lễ chung thất thường tổ chức nhằm giúp cho người đã mất sớm được giải thoát.

Sau khi qua đời người chết có thể tái sanh hoặc lựa chọn một cảnh giới mới để tái sinh
Sau khi qua đời người chết có thể tái sanh hoặc lựa chọn một cảnh giới mới để tái sinh

Tuy nhiên, không phải chỉ sau 49 ngày người chết mới có thể giải thoát hoặc tái sanh vào một cảnh giới mới. Việc giải thoát của người đã mất phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm nghiệp lực, căn cơ, phước đức và quá trình tạo phước của người thân hiện tại.

Có người có thể tái sanh sau 49 ngày, trong khi đối với người khác, việc tái sanh có thể mất thời gian lâu hơn, có thể là một năm, hai năm, hoặc thậm chí mười năm. Vì vậy, tìm hiểu kỹ để giúp người thân đã qua đời tìm được cảnh giới tốt đẹp để tái sanh là điều quan trọng.

Những việc cần làm để người mất sớm siêu thoát

Để giúp người đã qua đời được giải thoát, có một số cách bạn có thể thực hiện:

Cúng dường

Cúng dường Tam Bảo và cúng dường Trai Tăng là những hình thức cúng dường giúp người đã mất được hưởng phước đức. Trong 49 ngày sau khi người mất, họ đang chờ đợi sự làm phước từ người thân. Bằng cách cúng dường, bạn đem đến phước báu cho người đã mất và tạo năng lượng để họ sớm tái sanh vào cảnh giới an lành.

Phóng sanh

Phóng sanh là việc tạo điều kiện cho người mất thoát khỏi khổ đau. Bạn có thể thực hiện phóng sanh vào các ngày thập trai hoặc đều đặn. Khi phóng sanh, bạn nguyện cầu công đức dành cho người đã mất, giúp họ nương vào phước đức và tạo điều kiện cho việc tái sinh.

Những việc cần làm để người mất sớm siêu thoát
Những việc cần làm để người mất sớm siêu thoát

Tụng kinh, bái sám

Tụng kinh và lạy sám hối giúp tạo phước và giải thoát cho người đã mất. Bạn có thể tụng kinh một mình hoặc mời đạo tràng về tụng niệm. Bài kinh thường tụng như Kinh A Di Đà, Kinh Thủy Sám, Kinh Địa Tạng, chú Đại Bi, chú Vãng Sanh. Lạy sám hối cũng rất hữu ích để bạn và người đã mất có thể giải thoát khỏi oan gia và hóa giải những oan hồn.

Làm công việc thiện nguyện

Thực hiện công việc thiện nguyện trong cuộc sống hàng ngày giúp tích lũy phước đức. Bạn có thể giúp đỡ người khuyết tật, trẻ em mồ côi hoặc những người gặp khó khăn khác. Trong mọi việc làm, hãy hướng công đức đến người đã mất và người khác cần giúp đỡ.

Dâng cúng hoa hương thơm, đồ chay thanh tịnh

Trong giai đoạn trung ấm thân, hương linh sống và nuôi dưỡng bằng hương thơm. Bạn có thể dâng cúng hoa thơm và đồ chay thanh tịnh. Hương thơm sẽ mang lại niềm vui cho họ, và đồ chay thanh tịnh giúp tạo năng lượng tốt cho người đã mất khi họ hưởng thức.

Sau khi đọc bài viết này, bạn đã có thể trả lời được câu hỏi sau 49 ngày người mất đi về đâu. Đồng thời bài viết đã giải thích về quan niệm và các hành động tâm linh để giúp người đã mất tìm đến cảnh giới an lành.

Xem thêm: